Help de Batavia aan een nieuwe mast

In de nacht van 3 op 4 januari 2012 trok een zware storm over Nederland. De windstoten waren krachtiger dan de grote mast van de Batavia kon verdragen. Een geknakte mast was het resultaat.
 
batavia1
 
Nu, ruim een jaar later, heeft de verzekeraar uitsluitsel gegeven over een eventuele uitkering. De verzekeraar heeft bepaald dat de schade niet alleen aan de zeer zware windstoten toegewezen kan worden, maar dat de jarenlange blootstelling aan de elementen ook een rol heeft gespeeld. Hierop heeft de verzekeraar besloten de geleden schade niet volledig te vergoeden.
 
Voor de werf is dit een financiële tegenvaller. Vervanging van de mast kost namelijk veel geld en dat heeft de werf niet beschikbaar. In totaal is er minstens € 45.000,- nodig om de mast te vervangen. De Bataviawerf doet daarom een beroep op iedereen die de Batavia een warm hart toe draagt voor een financiële bijdrage, zodat het icoon van Lelystad weer het aanzicht krijgt dat het verdient.
 
Een eenmalige (extra) bijdrage kan worden overgemaakt op rekening 1513 t.n.v. Stg. Nederland bouwt VOC Retourschip, o.v.v. ‘mast Batavia’.
 
De Bataviawerf is een stichting zonder winstoogmerk; officieel aangemerkt door de ANBI erkenning als ‘Goede Doelen Organisatie’. Giften zijn daardoor mogelijk aftrekbaar van de belasting.