Ontwerp kleine aanpassingen Claerbeek

Geachte bewoners,

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaand ontwerp ter aanpassing van de Claerbeek.

Deze aanpassingen worden voorgesteld door de gemeente Lelystad en zijn tot stand gekomen in overleg met de bewoners van Claerbeek en een vertegenwoordiger van de VVE, naar aanleiding van bezwaren en klachten van deze bewoners en in een poging hieraan tegemoet te komen. Het betreft de bezwaren en klachten ten aanzien van overlast van veel (zwaar) verkeer, onveiligheid door te snel rijden en uitzicht op storende containers voor de deur. 

Het ontwerp bestaat uit 3 onderdelen:

1.     Aanpassing kruispunt Claerbeek / Schoonzicht zoals oorspronkelijk was bedoeld: met een overrijdbare band en smallere ingang vergezeld met de gietijzeren bolders. - dit zal de ingang minder uitnodigend maken voor niet-bestemmingsverkeer en stond ook in het oorspronkelijke plan

2.     Groen beplantingsvak ter verlaging van de snelheid. (Een tijdelijke oplossing tot definitieve inrichting Claerbeek na realisatie blok 2 Batavia Haven). - uiteindelijk komt er een rijbaan bij, aan de andere zijde van de containers, zodat er weer twee gescheiden rijbanen zijn voor tweerichtingsverkeer, maar omdat er nog rioolbuizen onder de (uiteindelijke) weghelft moeten, kan dat niet voordat blok twee gereed is (praktische bezwaren en kosten).

3.     Groen haagje langs de ondergrondse containers. - om het uitzicht te verfraaien, zodat de bewoners niet op vuilcontainers uitkijken.

Capture 

Aandachtspunt onderdeel 3 ontwerp
Haagje is ter ontneming van het zicht op de containers. Echter: het haagje vraagt 60cm aan breedte en zal niet strak tegen containers aangebracht kunnen worden. Een passerende auto die de parkeergarage in wil rijden zal zeker 30 centimeter afstand willen houden van het haagje om beschadiging te voorkomen.

Dit houdt in dat de wegbreedte fysiek en gevoelsmatig smaller wordt.

Vanwege de ontvangen opmerkingen van bewoners dat de huidige situatie met de containers het in één vloeiende beweging in kunnen draaien van de garage al voor velen als moeilijk wordt ervaren, vraag ik voor dit onderdeel extra aandacht.

Verzoek van de gemeente Lelystad
Namens de bewoners verzoek ik binnen 2 weken om een akkoord om zaken conform schets uit te kunnen voeren. Specifiek vraag ik uw goedkeuring op onderdeel 3.

Helaas moet de gemeente een voorbehoud maken op de uitvoering van het ontwerp, gezien het feit dat op zojuist ontvangen begroting nog geen overleg en akkoord is verkregen op het benodigd budget.

Indien negatief wordt gereageerd op onderdeel 3, zal deze komen te vervallen.

Standpunt bestuur VVE
Het bestuur is voornemens hierover via een enquete de mening van alle bewoners te vragen en zal de antwoorden hierop doorgeven aan de gemeente. De VVE als zodanig is feitelijk geen partij hierin en zal uitsluitend faciliterend optreden.

Onderbouwing: Juridisch gezien kan de VVE als rechtspersoon uitsluitend optreden voor zaken die zich binnen ons gebouw afspelen. Ondanks dat deze situatie wel degelijk op al onze bewoners van invloed is, speelt deze zich af in de openbare ruimte en heeft uitsluitend de gemeente hier zeggenschap over. Dat ze de VVE raadplegen is bijzonder zorgvuldig van de gemeente en verdient ook zeker onze waardering, maar de VVE heeft uitsluitend zeggenschap over de gemeenschappelijke gedeelten van onze eigendommen. De straat behoort daar niet toe en is openbare ruimte.

Uitsluitend de gemeente Lelystad is beslissingsbevoegd inzake openbare ruimte en heeft ook een informatieplicht, net zoals bij de inrichting van de hotelkavel, en niet de VVE.