Status besluiten ALV

Een aantal besluiten van de algemene ledenvergadering zijn inmiddels gerealiseerd. Zoals reeds gemeld in de eerdere berichten over de ondergrondse afval containers (OAC's) zijn door deze besluiten een aantal voormalige container ruimten herbestemd.

  • de voormalige container ruimte onder toren 2 is nu een aanvullende fietsenberging voor alle bewoners
  • de voormalige container ruimte onder toren 3 is hierdoor minder overvol en weer beter te gebruiken
  • de voormalige container ruimte onder de huurderstoren (1) is nu uitsluitend nog voor oud papier

fietsb2
nieuwe (extra) fietsenberging voor eigenaars en huurders

fietsb1
oude (reeds bestaande) fietsen berging die nu niet langer overvol is

papier
ruimte voor uitsluitend oud papier, dus hier s.v.p. géén ander afval plaatsen!