Voorlopige resultaten energiebesparende maatregelen

In recente algemene ledenvergaderingen zijn voorstellen voor energiebesparingen aangenomen. De aanleiding was om te proberen de energiekosten van de VVE omlaag te brengen.

  • Halverwege juni 2013 is de TL-verlichting in de parkeergarage vervangen door LED-verlichting.
  • In juni 2014 zijn de zonnepanelen op ons gemeenschappelijke dak geïnstalleerd. 

Inmiddels kunnen we daarvan de eerste resultaten terugzien in het energieverbruik. In de grafiek hieronder ziet u de meetgegevens van Liander van de getransporteerde elektriciteit. 

Van gemiddeld circa 7500 kWh per maand over de maanden maart, april en mei 2013 (vóór de LED-verlichting) naar gemiddeld circa 4000 kWh per maand over de maanden juni, juli en augustus 2014 (na de installatie van de zonnepanelen). 

Het verbruik is dus sterk gedaald en we wekken voor een deel nu onze eigen energie op (die we dan dus niet bij NUON hoeven af te nemen). Dat is in totaal reeds een reductie van 47%.  

 Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Daarnaast heeft het bestuur ook een nieuw energiecontract onderhandeld, voor een lager leveringstarief. De kosten zullen dus nog verder dalen. Tevens is er nu ook een overeenkomst voor teruglevering afgesloten, voor momenten dat we meer opwekken met de zonnepanelen dan we zelf op dat moment kunnen verbruiken. Hiervoor ontvangen we dan een (geringe) vergoeding van NUON. We mogen als grootverbruiker helaas niet salderen.

Het oude energietarief was 9,41/5,33 cent (piek/dal) per kWh, het nieuwe tarief is 5,56/4,14 cent per kWh. Het teruglevertarief is 3,635 cent per kWh. Het nieuwe tarief gaat in vanaf 1 september 2014.

Tenslotte wordt ook het transport van de energie door Liander goedkoper, omdat we het gecontracteerde vermogen hebben verlaagd van 55 naar 40 kW, op grond van de historische gegevens van de maximale (piek)belasting.

 

Kosten die Liander in rekening brengt (vanaf september geldt het nieuwe transport tarief)  

We verwachten in de eerstvolgende algemene ledenvergadering ook de financiële kant te kunnen belichten, omdat we dan de facturen zullen hebben ontvangen. Voorlopig zien de eerste resultaten er heel gunstig voor ons uit ...

Energiekosten van de VVE over 2013 waren 24.000 euro (ruim 12% van de totale begroting/contributie). 
Verbruik over het gehele jaar was 73.698 kWh.

De periode vóór maart 2013 laten we buiten beschouwing, omdat toen de ventilatie in de parkeerkelder buiten werking was, vanwege een defect veroorzaakt door bouwwerkzaamheden. Uiteraard gebruikten we toen tijdelijk minder energie. Na reparatie zaten we in maart 2013 weer op het normale niveau van energieverbruik.

Met dank aan Rob Kuiper die veel informatie heeft uitgezocht (zeer tijdrovend) en scherp heeft onderhandeld met NUON en Liander. Ook Albert Biesterveld en Joost Moonen hebben hier een bijdrage aan geleverd.  

Tenslotte een foto die ik zelf graag zie: onze gemeenschappelijke energiemeter die meet hoeveel energie we zelf terugleveren aan NUON op een heldere dag.   ---> +P  betekent dat NUON aan ons levert en  -P <---  betekent dat wij ons energieoverschot terugleveren aan NUON.  

 

De actuele productie van onze (zonne)energie kunt u zelf monitoren op de website van SolarEdge. Het systeem heeft in de eerste drie maanden reeds 10 MWh (10 megawattuur = 10.000 kWh) geproduceerd voor de VVE.