Onderhoud CV ketels

De firma Feenstra zal de tweejaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan rookgaskanalen en CV ketels (welke deelnemen aan het collectief CV onderhoudscontract van de VVE) in week 20 gaan uitvoeren.

Alle betrokkenen ontvangen van Feenstra een brief met aankondiging en datum.

feenstra